Ценоразпис на всички предлагани услуги в УМБАЛ "Н. И. Пирогов"


ФИД с бронхопровокационен тест ПЕФД003
45.00 лв.

ФИЗИКАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ ТОК0012
25.00 лв.

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 2022КП262
686.90 лв.

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 2022КП265
450.34 лв.

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 2022КП263
450.34 лв.

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 2022КП260
100.00 лв.

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 2022КП261
569.25 лв.

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 2022КП259
58.19 лв.

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 2022КП258
58.19 лв.

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 2022КП264
648.95 лв.

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние 2022КП257
134.09 лв.

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19 2022КП267
500.00 лв.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ТОК0030
50.00 лв.

ФИЛЪРИ /САМО ПОСТАВЯНЕ/- ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА ЕХ00021
100.00 лв.

ФИЛЪРИ- ХИАЛУР К-НА+НАНОКРИСТ.+КОЛАГЕН-САМО ПОСТАВ ЕХ00022
150.00 лв.

ФИСТУЛОГРАФИЯ РО00045
55.00 лв.

ФЛАНКОПЛАСТИКА ЕХ00010
1,725.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ВЕНИ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА С К.М. РО00065
250.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ДРУГИ ВЪТРЕГРЪДНИ ВЕНИ С К.М. РО00067
370.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ДРУГИ ВЪТРЕКОРЕМНИ ВЕНИ С К.М. РО00069
370.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ДРУГИ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА С К.М. РО00071
250.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ПОРТАЛНА ВЕНОЗНА СИСТЕМА С К.М. РО00068
370.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ПУЛМОНАЛНИ ВЕНИ С К.М. РО00066
360.00 лв.

ФЛЕБОГРАФИЯ НА ФЕМОРАЛНА ВЕНА И НА ДОЛЕН КРАЙНИК С РО00070
250.00 лв.

ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ФЕНОТИПИЗИРАНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ-ОСНОВЕН КЛЕТЪЧЕН ПАНЕЛ ЛКИ0056
100.00 лв.

ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ФЕНОТИПИЗИРАНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАРКЕР ЛКИ0057
40.00 лв.

ФЛУОЦИТОМЕТРИЧHО HLA - B27 ТИПИЗИРАHЕ ЛКИ0058
25.00 лв.

Фолат в еритроцити КЛ00423
8.50 лв.

Фолат в еритроцити КЛ00223
19.00 лв.

Фолат в серум КЛ00422
8.00 лв.

Фолат в серум КЛ00222
18.00 лв.

фосфор КЛ00137
5.00 лв.

Функционална диагностика на опорно - двигателния апарат ПЛХ0039
8.00 лв.

ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА ФРР0007
10.00 лв.

ФФ(ФОНОФОРЕЗА) ФРР0025
19.00 лв.

ХЕМАГЛУТИНАЦИОНЕН ТЕСТ ЗА СИФИЛИС МБ00065
15.00 лв.

ХЕМОКУЛТУРА МБ00018
30.00 лв.

Хепаринизирана спринцовка за АКР, метаболити, електролити КЛ00211
2.00 лв.

хепатит А /Anti HAV / КЛ00212
26.00 лв.

хепатит В /HBs Ag / КЛ00213
20.00 лв.

хепатит С / Anti HCV / КЛ00214
28.00 лв.

Хидротубация с медикаменти под ултразвуков контрол АГ00077
100.00 лв.

ХИМЕНОПЛАСТИКА АГ00061
525.00 лв.

ХИМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ В КРЪВТА ХТЛ0001
45.00 лв.

ХИПОФИЗЕКТОМИЯ-КЛАС.НАЧИН НХВ0095
8,000.00 лв.

ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ ХОС0004
200.00 лв.

ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА -ЛЧХ НХВ0010
60.00 лв.

ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА -ЛЧХ ЛЧХ0060
120.00 лв.

ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНАТА НХВ0001
50.00 лв.

Хирургични интервенции за затваряне на стома 2022КП180
1,025.52 лв.

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 2022КП181
744.67 лв.

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 2022КП225
1,900.00 лв.

Хирургично лечение на глаукома 2022АПР020
550.00 лв.

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 2022КП232
809.17 лв.

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2022КП198
3,000.00 лв.

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 2022КП203
2,393.75 лв.

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 2022КП233
4,392.27 лв.

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 2022КП234
12,000.00 лв.

Хирургично лечение при травма на главата 2022КП209
1,604.23 лв.

ХИСТ.ИЗСЛ.НА БДУ/ЗА 1 БЛОК/ ПА00042
16.00 лв.