Физикална и рехабилитационна медицина

Създадено е през 1962 г. Притежава Клинична компетентност – 2-ро ниво.

още ...

Физикална и рехабилитационна медицина

Създадено е през 1962 г. Притежава Клинична компетентност – 2-ро ниво.

Отделението се намира в централния корпус на Болницата. Разполага с ЛФК салон за деца, ЛФК салон за възрастни пациенти, физиотерапия с електро- и светлолечение, помещение за лазертерапия, помещение за парафино- и луголечение. 

Отделението е създадено през 1962 г.от д-р Мария Янакиева. Притежава Клинична компетентност – 2-ро ниво.
Отделението осъществява компетентна ранна рехабилитация в интензивните клиники във всички структури на болницата. Осъществява ранна и късна рехабилитация на всички хоспитализирани болни в цялата Болница, както и на амбулаторни пациенти. Разполага с високотехнологична апаратура и средства за лечение на тежка и специфична патология:
1. травматологични (детски и възрастни),
2. хирургични,
3. гинекологични,
4. урологични,
5. септични,
6. пациенти след изгаряния и пластика,
7. съдови
8. неврологични
9. детски коремни и гръдни и др.


Отделението работи активно с Центъра за лечение на рани с физикални средства.
Екипът е от 18, като има  1 началник отделение- Доцент,  1 лекар със специалност, 2 лекари специализанти и близо 12 кинезитерапевти, рехабилитатори и медицински рехабилитатори-ерготерапевти. 
Лечение на посттравматитична патология, лечение след състояние на тежки изгаряния, лечение на тежка урологична патология, лечение на всички нозологии в детска възраст. Стараем се да предотвратим инвалидизация и бързо социално интегриране чрез максимално бързо възстановяване.
Отделението осъществява компетентна ранна рехабилитация в интензивните клиники във всички структури на болницата. Осъществява ранна и късна рехабилитация на всички хоспитализирани болни в цялата Болница, както и на амбулаторни пациенти. Разполага с високотехнологична апаратура и средства за лечение на тежка и специфична патология:
1. травматологични (детски и възрастни),
2. хирургични,
3. гинекологични,
4. урологични,
5. септични,
6. пациенти след изгаряния и пластика,
7. съдови
8. неврологични
9. детски коремни и гръдни и др.
Отделението работи активно с Центъра за лечение на рани с физикални средства.
3. Екип- 32
4. Лекари: началник отделение- Доцент
Лекар със специалност – 1
Лекари специализанти- 2
Кинезитерапевти, рехабилитатори и медицински рехабилитатори-ерготерапевти.

Осъществяваме ефективно лечение на посттравматитична патология, лечение след състояние на тежки изгаряния, лечение на тежка урологична патология, лечение на всички нозологии в детска възраст. Стараем се да предотвратим инвалидизация и бързо социално интегриране чрез максимално бързо възстановяване.  Отделението е част от болница с уникални звена и поради естеството си на работа – спешността, изключително внимание представлява ранната рехабилитация на пациентите с цел по-бързо социализиране и недопускане на инвалидизиране.

Факти и цифри

18

екип

Екип на Физикална и рехабилитационна медицина

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!