Информация във връзка със изискванията на чл.64 от Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия