ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА НОВОРОДЕНОТО И ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ

Клиника по детска хирургия

Уникално за страната отделение, в което се извършва диагностика и лечение на деца от раждането до 3 годишна възраст.

още ...

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА НОВОРОДЕНОТО И ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ

Уникално за страната отделение, в което се извършва диагностика и лечение на деца от раждането до 3 годишна възраст.

В отделението се извършва диагностика и лечение на деца от раждането до 3 годишна възраст в цялата област на детската хирургия, като при извършването на сложни реконструктивни високоспециализирани оперативни намеси, налагащи етапно проследяване. Лечението се провежда до неговото завършване независимо от възрастта.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура и кувьози за лечението на новородени деца, такива с ниско тегло и със сложни вродени аномалии, налагащи ранно оперативно лечение веднага след раждането. Разпологаме със съвременен инструментариум, специално предназначен за хирургично лечение в новорожденческата и детска възраст.

При деца със съчетани вродени анамалии се извършват сложни оперативни намеси, някои от които са уникални за страната. Оперативната техника и следоперативните резултати на нашата клиника са съизмерими с тези на водещи детскохрургични клиники. 

Екип на ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА НОВОРОДЕНОТО И ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия