Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в ортопедията и травматологията

Ортопедична травматология

Част от общоболничния анестезиологично-реанимационен комплекс.

още ...

Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в ортопедията и травматологията

Част от общоболничния анестезиологично-реанимационен комплекс.

Отделението по Анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност  в ортопедията и травматологията е част от общоболничния анестезиологично- реанимационен комплекс. Разполага със седем операционни зали и съвременна анестезиологична апаратура включваща базисен и разширен пациентен мониторинг преди, по време и след анестезия.

          Отделението обслужва планови и спешни пациенти на четирите Травматологични клиники и клиника Хирургия на ръката, като месечно се изпълняват между 500 и 600 анестезии. Съотношението регионална и обща анестезии е приблизително едно към едно. Като особен интерес представлява следоперативното обезболяване с РСА система, оценено положително от колегите  травматолози и най-вече от пациентите.

          За улеснение в ежедневната работа се използва Видеоасистирана интубация на трахеята, затопляне на пациента и затопляне на инфузионните разтвори.

          Екипи на отделението осъществяват и кардиопулмонална ресусцитация в другите отделения и клиники на болницата, като част от т.н. „Вътрешна спешност”.

          Общия брой на персонала е 34 лекари и медицински сестри. От тях двадесет медицински сестри, осем с призната специалност Анестезиология и интензивни грижи. Лекари- анестезиолози четиринадесет, от които девет с призната специалност Анестезиология и интензивно лечение, пет специализанти и един докторант.

Факти и цифри

34

екип

14

лекари

Екип на Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в ортопедията и травматологията

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия