Отдел Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации

Диана Рангелова Рангелова

Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО

Отдел Научна дейност и следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации – НДСК и ВВУНО Структурата, отговорна за следдипломното обучение е създадена през 1978г. под името Организационно-методически отдел.