Диана Рангелова Рангелова

Заместник изпълнителен директор по учебната дейност на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Диана Рангелова е родена в гр. София. Завършва висшето си образование с отличен успех през 2000 г. в Софийския университет "Свети Климент Охридски", специалност "Културология". Провежда едногодишен стаж по "Бизнес-администрация" в Мексико сити, в българо-мексиканска фирма за търговия. Специализира "Организация и управление на културен проект" в Университета "Марк Блох" в Страсбург, Франция . През 2019 г. завършва втора магистратура "Обществено здраве и здравен мениджмънт". Има редица сертификати за квалификация в управлението на Европейски проекти.

През 2007 г. става част от административния екип на тогавашния директор на болница "Пирогов" - проф. Раденовски като "главен експерт". От 2010 г. е началник на отдел "Научна дейност и следдипломна квалификация (НДСК) и Връзки с външни учебни и неучебни организации (ВВУНО)" към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". От 2021 г. заема длъжността заместник изпълнителен директор по учебната дейност като управлява два отдела - "Учебна и научна дейност" и "Клинични проучвания". Има значителен опит, освен в областта на образователната и научна дейност, и в акредитационните процедури на лечебните заведения. Съръководител е на няколко международни проекта като последният посветен на координаторската дейност в областта на донорските процеси "SeedingLife" печели награда на Европейската комисия за добро изпълнение.

Диана Рангелова работи по дисертационен проект в областта на историята на медицината. Има редица публикации в реферирани издания, както и участия като лектор в семинари и научни форуми. Работи активно като секретар на сп. "Спешна медицина". 

Говори френски, английски и испански език. Работи със специализирани софтуери като CorelDraw и Adobe Illustrator.