д-р Любомир Симеонов Русимов, дм

Завеждащ Отделение по ортопедична травматология към Втора клиника по ортопедия и травматология

д-р Любомир Симеонов Русимов, д.м.

Д-р Русимов завършва медицина през 2014 г. в Медицински университет - София.
През 2015 г. започва специализация по Ортопедия и травматология към тогавашната Трета клиника по ортопедия и травматология - към момента Втора клиника по ортопедия и травматология (Отделение по ортопедична травматология, етаж 10) на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
През 2020 г. придобива специалност „Ортопедия и травматология“.
През 2022 г. защитава дисертационен труд на тема: „Аугментация с интрамедуларен алографт при нестабилни фрактури на проксимален хумерус, фиксирани със заключваща плака“.
Автор е на монографията  „Фрактури на проксималния хумерус“, издадена през 2023 г.

Сертификати от преминати до момента (01.2024 г.)  курсове и обучения по специалността:

  • AO Research Institute Davos  - Fellowship (10.2017 - 01.2018)

Davos, Switzerland 

  • AO Trauma Seminar – Current Principles of Fracture Management

Roadshow, Bulgaria edition

  • AO Trauma Course – Basic Principles of Fracture Management

Davos, Switzerland

  • AO Trauma Course – Pediatric Fractures

Sofia, Bulgaria

  • AO Trauma Course – Advanced principles of fracture managements

Sofia, Bulgaria

  • AO Trauma Course – Approaches & Osteosynthesis with Anatomical Specimen

Graz, Austria

  • AO Trauma Seminar – Shoulder and Elbow

Sofiа, Bulgaria

  • AO Trauma Seminar – Pelvis and Acetabulum

Sofia, Bulgaria

  • Курс по артроскопска хирургия - 

ВМА, София, България


Членства в професионални организации:

Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация (БОТА)
AO Травма – България
Българско Сдружение за Медицински Науки