Трета клиника по ортопедия и травматология

Високоспециализирана академична клиника за лечение на травмите и заболяванията на опорно-двигателния апарат. Клиниката има традиции във въвеждането на иновативни методи за фиксация на разнообразни счупвания на долния и горния крайник, таза и гръбнака.

още ...

Трета клиника по ортопедия и травматология

Високоспециализирана академична клиника за лечение на травмите и заболяванията на опорно-двигателния апарат. Клиниката има традиции във въвеждането на иновативни методи за фиксация на разнообразни счупвания на долния и горния крайник, таза и гръбнака.

ІІІ-та травматология е високоспециализирана академична клиника за лечение на травмите и  заболяванията на опорно-двигателния апарат.  Клиниката има изключителни традиции във въвеждането на иновативни методи за  метална фиксация на разнообразни счупвания на долния и горния крайник, таза и гръбначния стълб.  

Академичната дейност на водещи специалисти от клиниката включва множество публикации, дисертационни трудове, монографии  а също така и обучениeто на голям брой специализанти по ортопедия и травматология.  През последните три десетилетия обликът на клиниката е оформен от идеите и личноста на проф. Емил Таков.

Всичко това  до голяма степен дава посоката и повлиява  развитието на съвременната фрактурна хирургия в България.

В момента, екипът на клиниката включва двама доценти, пет специалисти и четири специализанти.

Основните области на практичен и академичен интерес са:

- оперативно и неоперативно лечение на всички видове счупвания на долен и горен крайник и гръбнак,

- оперативно лечение на тазови и ацетабуларни счупвания,

-лечение на несраствания, включително инфектирани псевдоартрози,

- оперативно лечение след компроментирана метална фиксация,

- лечение на костни инфекции,

- оперативно лечение на лошо зарастнали счупвания,

- първично и ревизионно протезиране на големи стави,

- оперативно лечение на пери-протезни и пери-имплантни фрактури,

- реконструктивни операции след мекотъканни травми на горен и долен крайник.

Завеждащ ІІІ-та травматология е доц. д-р Михаил Рашков, д. м. 

доц. д-р Михаил Ивов Рашков

Началник Клиника

Роден 1974 г. в гр София. Завършва МУ - София през 1998 г. Притежава призната специалност „Ортопедия и травматология” – 2004г. През 2013 г. защитава дисертация на тема: „Нестабилни фрактури на дисталния радиус АО типове А3...

още ...

Екип на Трета клиника по ортопедия и травматология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!