д-р Гроздан Тодоров Лозанов

Завеждащ Отделение по артроскопска хирургия към Втора клиника по ортопедия и травматология

Роден 1985 г. в град Мездра.
Завършва Медицински Университет - София през 2010г 
Заемал длъжността лекар-ординатор в „МБАЛ Мездра“ – ЕООД в периода 2010-2016г.
Заемал длъжността лекар-ординатор в „Сити Клиник – Онко Център“ – София, за периода 2015-2018г.
Работи в УМБАЛСМ "Н. И.Пирогов" от 2012г. – зачислява специализация, като придобива специалност през м.Май 2017г. и продължава да работи в болницата и до днес

Притежава призната специалност „Ортопедия и травматология” – 2017г.
Притежава сертификат за „Ендопротезиране на стави“ – 2019г.


Квалификационни курсове:

2015 - AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management, 
2016 - AOTrauma Course—Advanced Principles of Fracture Management, 
2018 - AO Fragility Fractures and Orthogeriatrics 
2019 – Injection techniques under fluoroscopic and ultrasound intensification control, Basel, Switzerland                                                                              

2019 – Сертификат за „Ендопротезиране на стави“ – ВМА, София                                        2021 - Principles of Total  Hip and Knee Arthroplasty,AORECON -  Zagreb, Croatia               2023 - Complex total Hip and Knee Arthroplasty  with anatomical specimens,  AO RECON – Lyon, France

Професионални интереси:
Професионални интереси и реализация в областта на:
- спешната и конвенционална ортопедична травматология
-ендопротезиране на стави
- миниинвазивни процедури за лечение на ортопедичните заболявания 


Професионални членства:
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AOTrauma)


Владее английски (B2), немски (А2) и испански(А2) език.