УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД обявява търг с тайно наддаване на закрито заседание за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот част от лечебното заведение.

Документи

Обявление