Таня Цветанова

старша медицинска сестра в Сектор "Оперативно лечение"

старша медицинска сестра в Сектор "Оперативно лечение"