старши лаборант

Завършва през 1987 г. ИЗПЗКССО „Д-р Н.Николаев” към ВМА гр. Варна със специалност медицински лаборант.
През 2009 г. Завършва висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност "Управление на здравните грижи и преподавател по практика" в МУ – София, Факултет обществено здраве, специалност "Здравни грижи".
Стаж от 1987-1993 г. като клиничен лаборант; от 1993-2010 г., като хистологичен лаборант в УМБАЛ "Александровса", като пет години изпълнява длъжността старши медицински лаборант; от 2010 г. и понастоящем - УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", старши лаборант
Курсове за квалификация – 11 бр.
Членство – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи от 2004 г.