Старши мед. лаб. Нина Андонова Алиоски

Старши медицински лаборант

През 1996 г. завършва  медицински колеж към МУ със специалност "Медицински лаборант".

Между1999 и 2001 г. изучава "Обществено здраве" във Факултет по обществено здраве – МУ – София. 

През 2010 г. завършва и Философски факултет към СУ „Климент Охридски” – специалност "Клинична и консултативна психология".

Специализации:

През 2006 и 2007 г. участва в работни срещи „Новости и нововъведения в HLA типизирането PCR-SSP” – Виена.


Професионално развитие
От 1996 г. до настоящия момент е медицински лаборант в отделението по трансфузионна хематология и имунология.

От 2008 г. до настоящия момент е старши медицински лаборант в Лаборатория по трансфузионна хематология.