ст.мед.сестра Людмила Лазарова Цолова

старша медицинска сестра на Трета хирургична клиника