Ст. м. с. Виктория Велкова

старша медицинска сестра

Ст. м. с. Виктория Велкова има придобита бакалавърска степен "Управление на здравните грижи" към Медицински университет – гр. София през 2018 г. От 2011 г. работи като медицинска сестра, а от 2019 г. и като старша медицинска сестра към отделението по изгаряне и пластична хирургия - възрастни на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Владее испански и немски език.