Ст. м. с. Росица Сашкова Кръстанова

Старша медицинска сестра