старша медицинска сестра

Ст. м. с. Ина Колева защитава магистратура по Здравен мениджмънт към Медицински университет – гр. София през 2014 г. От 2006 г. е част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2013 г. е старша медицинска сестра на отделението по изгаряне и пластична хирургия – деца. Има проведени редица следдипломни обучения, някои от които - „Ентерално и парентерално хранене при пациенти на интензивно лечение - медицински изделия и техники в сестринската практика”, "Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции", „Превенция на сърдечно - съдовите заболявания при деца и юноши" и др. Владее английски език.