ст. м. с. Айша Рамаданова Бекташ

Старша медицинска сестра Травматологичен операционен блок

През 2001 г. завършва 22-ро СОУ "Г.С.Раковски" гр. София.

2004 г. завършва Медицински колеж "Йорданка Филаретова" МУ-София със специалност общ профил медицинска сестра.

През 2014 г. завършва висше образование с квалификационна степен Бакалавър по “Управление на здравните грижи” в ФОЗ към МУ- София.

2014 г. придобива специалност ,, Операционна и превързочна техника” МУ-София.

През 2016 г. завършва ,,Обществено здраве и здравен здравен” степен Магистър в ФОЗ към МУ-София.
В операционния блок работи от 2004г., като операционна сестра и от 2014 г. назначена като старша медицинска сестра след проведен конкурс.