Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, д.м.

началник на Лаборатория по микробиология

Проф. Магдалена Лесева завършва медицина към Медицинска академия, гр. София през 1982 г. През 2013 г. има присъдена академична длъжност "професор" по научна специалност микробиология. Взима участия в редица курсове, част от които - Морфологична диагностика на чревни и урогенитални паразити, Лабораторна диагностика на нозокомиалните патогени, проведен в Университетска болница на Мюнстер, Германия, Микробиологична диагностика на туберколозата, Съвременни методи за диагностика на бактерии от родове Campylobacter и Helicobacter, Молекулярни методи в клиничната микробиология и др.

От 1984 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", като от 2013 г. е началник на Лаборатория по микробиология към лечебното заведение. Проф. Лесева е член на Съюз на учените в България, Българско дружество по медицинска микробиология, Българска асоциация на микробиолозите, Европейско дружество по химиотерапия и инфекциозни болести, Средиземноморски клуб изгаряне, Българско дружество по изгаряне и пластична хирургия, Български лекарски съюз. Владее английски и руски език.