Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м.

Заместник-директор по медицинската дейност на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"; Началник на Клиника по детска хирургия

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина в Медицински университет - София през 1995 г. 

Професионалният му път стартира през 1996 година като лекар в Звеното за неотложна медицинска помощ на 26-та поликлиника.

През следващата година започва работа в Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”, където работи и до днес.

От 2014 г. проф. Шивачев заема поста  Началник отделение по детска гръдна хирургия.

Има 2 специалности по „Обща хирургия” от 2004 г. и  „Детска хирургия” от 2012 г.

Придобива научна степен „Доктор” по Детска хирургия през 2011 г. 

От месец Март 2017 г. е началник на Клиниката по детска хирургия, а през следващия месец оглавява и целия Специализиран комплекс по детски болести.

Неколкократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестиналан ендоскопия – I-во ниво.

Начуните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната хирургия и гръдната хирургия.

През 2021 г. е избран за заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.