ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на  самостоятелен обект, находящ се в и представляващ част от „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД с административен адрес: гр.София, бул. „Тотлебен“ № 21, представляващ Сграда със ЗП 330 кв.м.; вътрешен двор към сградата със ЗП 61,30 кв.м., общо РЗП 391,30 кв.м, с предназначение: ДЕНОНОЩНО КАФЕНЕ И РЕСТОРАНТ

 

Документи

Обявление