Обявление за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на паркинг, намиращ се пред главния вход на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"