Катя Бойкова Георгиева

старша медицинска сестра на Отделение "Травма сектор"

Завършва през 1994 г. ПМИ "Филаретова" в гр. София със специалност медицинска сестра и започва работа същата година в клиниката по интензивно лечение в Пирогов, където работи и до момента.
Успоредно с напрегнатата работа в клиниката, тя работи за повишаване на своя професионализъм като завършва квалификационен курс за медицински сестри по:
- Анестезиология и реанимация към ВМА;
- Обучение на операционни сестри;
- Сестрински грижи при болен на изкуствена вентилация;
- Изгаряне – видове и еволюция на болестта, лечение;
- Хигиенни аспекти на грижите за раната;
- Актуални въпроси за превенцията и контрола на ВБИ.
През 2010 г. завършва МУ София специалност "Анестезиология и интензивни грижи".