Ингвиналната херния предствалява преминаване на коремни органи (тънко или дебело черво, оментум, яйчник), обвити в тънка ципа (херниален сак) през ингвиналния отвор. Среща се 5 пъти по-често при момчета, отколкото при момичета и се прояввява по-често при недоносени деца. Това е една от най-често срещаните патологии, лекувани в Клиниката по детска хирургуя с отлични резултати.

Фуникулоцелето и хидроцелето представляват разоновидност на инвгиналната херния. Възможно е до 1-годишна възраст да настъпи спонтанна резорбция на хидроцелето. Ако персистира тънка врзъка между коремната куина и скроталната торбичка се наблюдава периодично намаляване и увеличаване на течността около тестиса. 

 

Симптоми

Проявава се като наличие на „подуване“ в слабинната област, което се появява обикновено при плач на детето. Понякога „подуването“ достига до скротума при момчетата или до лабиите при момичетата. Обикновено не причинява субективни оплаквания у деца. Опасност предствалява възможността за заклещване на излизащите органи, което води до нарушаване на тяхното кръвоснабдяване. При заклещване на инвгинална херния в слабинната обалст се появява болезнена подутина, която не се прибира, детето е силно неспкойно, възможно е да се появи повръщане. Това налага спешен преглед от специалист и опит за извършване на мануална репозиция.

 

Лечение

Лечението на хернията е единствено оперативно. То се извършва при достигане на 3-месечна възраст или 4.5 – 5кг при момчетата. При чести заклещвания оперативната намеса може да се извърши и по-рано. При момичетата се извършва срочно след поставяне на диганозата поради наличната опасност от заклещване на яйчник. Голямо напрегнато хидроцеле се оперира след 6-месечна възраст, особено ако има данни за съпътстваща херния. Големите двустранни хидроцелета могат да се оперират и в по-ранна възраст, докато при по-малките може да се изчака до 2-годишна възраст.

За извършването на оперативната интервенция в планов порядък е необходимо детето да е здраво, да не е боледувало поне 10-14 дни преди хоспитализацията. При анамнеза за проявена алергия се извършва алергологично тестуване и предоперативна противоалергична подготовка.

Оперативната намеса се извършва под обща анестезия. Прави се малък разрез в иннгвиналната гънка. Извършва се отпрепариране на херниалния сак, след което същият се премахва. Възстановява се ингвиналния канал. Кожата се зашива естетично.

Обикновено децата се връщат към нормална физическа активност в рамките на 24 часа.