Пневмонията е възпалително заболяване на белите дробове, което засяга между 2 и 5 на 100 деца годишно. При около 40% от тези случаи се развива парапневмоничен излив (натрупване на течност в гръдната кухина), а при 60% от тези случаи се оформя емпием (натрупване на гной в плевралната кухина).
Лечението на тези деца е комплексно, изсикващо продължително антибиотично лечение в комбинация с хирургичното, което бива:
- торакоцентеза – поставяне на дрен (силиконова тръбичка в гръдния кош), чрез който се отвежда наптрупаната течност в гръдната кухина
- видео-асистирана торакоскопия (VATS) – мини-инвазивна процедура, при която под видеоконтрол и с използване на специален инструментариум, се премахва натрупаната гной в гръдната кухина; чрез нея е възможно и интервениране върху възпалително променения бял дроб при наличие на абсцес (гнойна кухина) в него
- торакотомия – отваряне на гръдния кош, за да се премахне възпалително променената част от белия дроб
Възможността за извършване на миниинвазивни процедури, с която разполага Клиниката по детска хирургия, скъсява времето за възстановяване, по-добре се понася от децата поради по-малката си травматичност и намалява процента на извършваните торакотомии.