България е една от страните, в които продължава да се среща ехинококозата (кучешка тения).

Ниската хигиена и нарушената екология допринасят за разпространението на болестта. Най-често се среща при деца на възраст между 5 и 10 години, по-често при момчетата.
Най-често засегнатите органи са черния и белия дроб.
Обикновено диагнозата се поставя случайно при направени по друг повод абдоминална ехография и графия на бял дроб.
Специалистите в Клиниката по детска хирургия имат дългогодишен опит в оперативното лечение на ехинококозата.