доц. д-р Михаил Ивов Рашков

Началник Клиника

Роден 1974 г. в гр София.

Завършва МУ - София през 1998 г.

Притежава призната специалност „Ортопедия и травматология” – 2004г.

През 2013 г. защитава дисертация на тема: „Нестабилни фрактури на дисталния радиус АО типове А3, С1-3, фиксирани с воларна заключваща плака” .

Автор е на монография – "Фрактури на дисталния радиус"  - 2014 г.

Специализирал тазова и ацетабуларна хирургия в Израел през 2010 г.