Доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, д.м.

лекар обща и клинична патология

Доц. д-р Маргарита Каменова завършва Висш медицински институт, гр София през 1964 г. Има придобита специалност по обща и клинична патология, както и цитопатология. Професионалната си кариера като патолог започва през 1968 г. От 1993 г. е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Академичният си стаж провежда като асистент и доцент в Медицинска академия, гр. София, Медицински университет, гр. Плевен, както и в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". 

Доц. Каменова е широкопрофилен специалист, национален консултант по невропатология и експерт в онкопатологията, гастроентеропатологията и детската патология. Автор е на над 200 научни трудове, публикувани в страната и чужбина, и е съавтор на 3 монографии. Главен редактор и съавтор на учебник по патология, учебни практически ръководства за студенти, както и на методични ръководства по онкология. Доц. Каменова е ръководител на база за следдипломно обучение от 1993 г. 

Владее английски и руски език.