доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, д.м.

Началник "Обща и клинична патология"

 Завършва медицина във Висш Медицински Институт-София през 1964 г.

 Специалности: обща и клинична патология, цитопатология.

 Професионалната и кариера като патолог започва през 1968 г. Академичният ѝ стаж е като асистент и доцент в МА-София, МУ-Плевен и Университетска болница „Н. И. Пирогов”, където продължава да работи  и до днес като началник на клиника по „Обща и клинична патология". 

Широкопрофилен специалист, национален консултант по невропатология и експерт в областта на онкопатологията, гастроентеропатологията и детската патология. А

втор е на над 200 научни трудове, публикувани в България и чужбина. Съавтор на 3 монографии.

Главен редактор и съавтор на учебник по патология, учебни практически ръководства за студенти, на методични ръководства по онкология.

Ръководител на база за следдипломно обучение от 1993 г.