доц. д-р Людмил Георгиев Симеонов, д.м.

началник на Клиника по хирургия на ръката и реплантация

 • Медицинско образование: Медицински факултет, София - 1983 г.
 • Професионални назначения:
  • Военно - Медицинска Академия, Клиника по военно-полева хирургия - Специализант по обща хирургия и ординатор към Медицинската служба на Българската армията 1983-1988 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Отделение по хирургия на ръката - Научен сътрудник 1988-1997 г.
  • Университетска болница "Царица Йоанна", Клиника по Травматология - Старши асистент 1997-1999 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Отделение по хирургия на ръката - Научен сътрудник 1999 – 2009 г.
  • Dubai, UAE, Rashid Hospital, Department of Оrthopaedic-Тrauma - Consultant surgeon of hand surgery 2009-2011 г.
  • УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Клиника по хирургия на ръката - Началник клиника 2011 г.
 • Специалности:
  • Обща хирургия - първа специалност - 1989 г.
  • Ортопедия и травматология - втора специалност - 2005 г.
 • Научно звание: Доцент. Свидетелство от 19.11.2010
 • Научна степен: Доктор по Медицина N-27973 от 24.06.2002 по тема „Оперативно лечение на вътреставни фрактури на пръстите на ръката”
 • Ползвани чужди езици: Английски – писмено и говоримо. Руски – писмено и говоримо.