Раменната кост (хумерус) е костта на мишницата, свързваща раменната и лакътната става.

Диафизарните й фрактури са тези, при които счупването не засяга някоя от двете стави. Те не са сред най-честите счупвания – съставляват около 3% от всички фрактури. Наблюдават се както нискоенергийни фрактури (получени при битова травма), така и високоенергийни (при ПТП, височинна травма, огнестрелно наранавяне и др.) При пациентите, при които не може да се провежда функционално лечение (имобилизация само на мишницата с ортеза и ранно раздвижване на лакътната и раменната стави), се налага оперативно лечение – хирургично наместване (открито или закрито - с или без отваряне на самата фрактура)  и задържане на фрагментите с плака или пирон, поставен в канала на костта, до настъпване на срастване. Срастването на диафизарните фрактури на раменната кост настъпва сравнително бавно – за минимум 2 месеца.