Отделение „Детска неврохирургия”

Клиника по неврохирургия

Мисията на Отделението по Детска неврохирургия е да осъществява високоспециализирана, висококачествена и достъпна болнична помощ – диагностика и лечение на заболявания, вродени състояния и травми в областта на неврохирургията при спазване медицински ст

още ...

Отделение „Детска неврохирургия”

Мисията на Отделението по Детска неврохирургия е да осъществява високоспециализирана, висококачествена и достъпна болнична помощ – диагностика и лечение на заболявания, вродени състояния и травми в областта на неврохирургията при спазване медицински ст

За контакт с отделението: 02/ 91 54 446

Мисията на Отделението по Детска неврохирургия е да осъществява високоспециализирана,  висококачествена и достъпна болнична помощ – диагностика и лечение на  заболявания, вродени състояния и травми в областта на неврохирургията  при спазване медицински стандарт по  „Неврохирургия” и правилата за добра медицинска практика. 
 
Мисията на  детска неврохирургия, като част от лечебното заведение, е съобразена с потребностите на населението и е в контекста на принципите, заложени в Националната здравна стратегия – “По-добро здраве за по-добро бъдеще на България”.

Детската неврохирургия като част от общата неврохирургия има ред особенности. Някой от заболяванията се развиват само или приимуществено в детската възраст, други имат съществени разлики обусловени от незрелостта на главния мозък и ендокринната система. Важно е да се отчете и психологията на пациентите в детската възраст, затова в отделението по детска неврохирургия децата с неврохирургическа патология се хоспитализират с майката. В отделението се провежда хирургическо лечение на деца със  заболявания на централната нервна система - хидроцефалия, спина бифида, краниостенози и други малфолмации, тумори на главния и гръбначния мозък , съдови заболявания.  При лечението на хидроцефалия с различна етиология и интракраниални кисти се използват освен шънтиращи системи и ендоскопски техники. Лечението на всяко дете се осъществява ог група специалисти, в която освен неврохирург участват невролози, педиатри, детски анестезиолози, хирурзи, психолог.

Кадровата  осигуреност на Клиника по „Неврохирургия” е съобразена със спецификата на дейността и броя на болничните легла. Според щатното разписание в Отдделение „Детска неврохирургия” има 18 длъжности - 4 лекари, 8 медицински сестри и 6 санитари. Лекарите към отделението са четирима (включително  завеждащ на отделението), от тях трима са с призната специалност „Неврохирургия”, всички сестри  са с образователна степен бакалавър – специалист „Здравни грижи” .

Екип на Отделение „Детска неврохирургия”

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!