Д-р Здравко Славиев Дренчев

ортопед-травматолог

  • Завършва медицина в МУ-София през 2009 г.
  • От 2010 г. – Лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
  • От 2012 г. – Лекар в  Клиника по детска травматология - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
  • Специализант по ортопедия и травматология от 2012 г.
  • Придобива специалност през 2015 г.