д-р Владислав Венков Шопов

ортопед-травматолог в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Д-р Владислав Шопов е роден 1986 година в гр.Кърджали. Завършва медицина в Медицински универитет - София през 2012 година.

Две години по-късно стартира специализация по ортопедия и травматолагия в  „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ – Втора клиника по ортопедия и травматология.

Д-р Владислав Шопов придобива специалност по ортопедия и травматология през 2019 година. 
Междувременно ппреминава редица курсове и обучения за надграждане на професионалните си умения.


Квалификационни курсове:

  • AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management
  • AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management
  • Сертификат за ендопротезиране на стави
  • Провел курс по Спешна медицина - теоритично и практическо обучение на лекари за лечение на спешни състояния.    

Професионални интереси:
Професионални интереси в областта на спешната травматология и ендопротезиране на големи стави.


Професионални членства:
Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)