Д-р Веселин Станчев Петков

специализант пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Веселин Петков завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 2018г. През 2019 г. започва специализация по Пластично-реконструктивна и естетична хирургия в Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. По програма IFMSA SCOPE за професионален обмен, д-р Петков посещава Словения (2016 г.) и Испания (2017 г.). През 2018 г. участва в курс по пластична хирургия в Royal Victoria Infirmary, Англия.

Интересите на д-р Петков са в областта на изгаряния, лечение на травми, хронични рани, както и естетична хирургия.

Член е на Български лекарски съюз – БЛС, Българска асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия – БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния – ЕВА.

Владее немски, руски и английски.