Лекар специализант в Отделение по анестезиология към КАИЛ