Д-р Величка Димитрова Опаранова

педиатър

Завръшва медицина в Медицински университет – Пловдив 1989 г.
Придобити специалности – Педиатрия (1999 г.), Детска пулмология (2002 г.).
1989 – 1994 г. – педиатър в ДПО – гр. Пазарджик.
1994 – 1996г – педиатър към Педиатрична клиника – II МБАЛ – София.
От 2015 г. – педиатър към Клиника по Детска хирургия към УМАБЛСМ „Н.И. Пирогов”.
Научни интереси - хроничните белодробни заболявания, бронхиалната астма и белодробната патология в кърмаческата възраст.