Д-р Валя Илиева Илиева

Лекар специализант в Отделение по анестезиология към КАИЛ