Д-р Валери Деянов Веселинов

специализант кардиология

Д-р Валери Веселинов завършва магистратура по „Медицина” в Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски” гр. София през 2020 г. През 2018г. преминава студентско практическо обучение в реална работна среда, реализирано във "Военомедицинска Академия - спешно отделение" по проект към МОН. В периода 2019 г. - 2020 г. работи в болница Света Екатерина. От началото на 2021 г. е част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Oт 2021 г. д-р Веселинов е участник в практически занятия към проект ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния). Има научни интереси в областта на спешната кардиология, ехокардиографска оценка, диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения и превенция на сърдечно-съдовите заболявания.

Владее английски и френски език.