Д-р Цветомир Маргаритов Гарев

лекар обща и клинична патология

Д-р Цветомир Гарев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2012 г. През 2017 г. след успешно положен изпит придобива специалност „обща и клинична патология“. В периода 2012 г. – 2013 г. д-р Гарев работи към Специализираната болница за активно лечение по Онкология, гр. София. От 2013 г. е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Владее английски език.