Д-р Теофил Пелов

уролог

Д-р Теофил Пелов е роден е през месец Февруари 1986 г.

През 2004 г. завършва средно образование – Втора Английска Езикова Гимназия „Томас Джеферсън” – гр. София.

2011 г. завършва медицина в Медицински Университет – София.

От май месец 2012 г. работи като лекар в Отделение по Детска урология към Клиника по урология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

От юли месец 2012 г. до юли месец 2017 г. е специализант по Урология. 

Член На БЛС и Българско Урологично Дружество
Владее английски и немски език.