Д-р Сузана Петровска

специализант

Д-р Сузана Петровска завършва медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна през 2008 г. През годините работи като общопрактикуващ лекар в Република Северна Македония, лекар на Граничен пункт, по повод епидемията от грип А(H1N1), както и в Клиника по белодробни болести. От 2018 г. е част от екипа на Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Владее македонски, хърватски, сръбски и английски език.