Д-р Стоян Вълчев Пеев

уролог

Д-р Стоян  Пеев е роден през месец април 1975 г.

През 1994 г. завършва  Гимназия с преподаване на чужди езици, профил английски език в гр. Кърджали.

Същата година е приет да учи в Медицински факултет на МУ – гр. София.

През 2001 г. започва да работи като лекар-ордиантор в Центъра за спешна медицинска помощ-гр. София. 

6 месеца по-късно е специализант в Секцията по спешна и детска урология на „Пирогов”.

От 2007 г. е главен асистент към същото звено в университетската болница по спешна медицина. 

Д-р Пеев е преминал редица курсове и обучения, за да надгради уменията си и да се утвърди като един от добрите уролози в България:

м. 8.1999г. - Клиничен стаж по урология – гр. Любляна, Словения
м. 6.2000г. - Клиничен стаж по акушерство и гинекология – гр. Лерида, Испания
м. 4.2003г. - Клиничен курс по ендоурология – гр. София, Българско урологично дружество
м. 3. 2007 г. – Специализиран курс по бъбречна трансплантация при деца – гр. Париж, Франция
м. 9. 2009 г. - Клиничен стаж по детска урология и трансплантация– гр. Париж, Франция

От есента на 2018 г. д-р Пеев оглавява Отделението по детска урология  след проведен конкурс.
Владее: английски, френски и руски.