Д-р Стоян Бойков Доцев

лекар

Д-р Стоян Доцев завършва медицина с отличен успех, както и висше образование със специалност "Рехабилитация" отново с отличие. Има редица преминати курсове, част от които: Мекотъканна мобилизация на цервикоторакална област и горен крайник; Юмейхо терапия; Извънболнична и болнична спешност; Дезмургия и шевове в хирургията; Училище за млади ортопеди; AO-Trauma Course - Basic Principles of Fracture Management. Д-р Доцев ежегодно взима участие в конгреси и конференции. Владее френски език.