Д-р Стела Станимирова Петрова

лекар специализант

Д-р Стела Петрова завършва медицина към Медицински университет, гр. Варна през 2018 г. Притежава редица сертификати и взима участие в конференции, част от които Certification for Participation in BSYSB 2016 – “SNORING-ETIOLOGY AND TREATMENT”; Certification for Participation in BSYSB 2017 –“MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE II (SIPLLE SYNDROME); Certification for Participation in XIV International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors – “RUSSEL-SILVER SYNDROME”; Certification for Participation in XIV International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors-“ A CASE REPORT OF A BABY WITH DIGEORGE SYMDROME AND ITS GENETIC CONSULTATON”; Certification for Participation in XIV International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors –“A GLIMPSE OF THE FUTURE OF PRENATAL DIAGNOSTICS”; Aкадемия по молекулярна уропатология - 17-18.09.2021 г. ; Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология -18.09.2020г.; Образователна академия по онкология на тема "Съвременни тенденции в уропатологията" - 02.09.19г. ;Тематичен курс на тема "Геномна диагностика на онкологични заболявания" - 19.03.2019г. ;XIII Национален конгрес по патология, 09.2021г.; XII Национален конгрес по патология, 04.2019г. и други. От началото на 2019 г. д-р Петрова е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Професионалните й интереси са в областта на уропатологията, педиатричната патология и заболяванията на гастроинтестиналната система. Член е на Българското дружество по патология и на Европейското дружество по патология.

Владее английски, немски и руски език.