Д-р Спасимир Андреев Стоянов

специалист вътрешни болести

Д-р Спасимир Стоянов завършва медицина към Медицинска академия – гр. София през 1988 г.  От 2001 г. има придобита специалност „Вътрешни болести“. В периода 2007-2009 г. има проведена специализация по Ендокринология и болести на обмяната. От 2009 г. е специалист вътрешни болести към клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.