ортопед и травматолог

 • Образование: Медицински факултет, София - 1979 г.
 • Професионални назначения:
  • МБАЛ "Враца" , Клиника по хирургия, Враца - ординатор 1979 -1988 г.
  • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Клиника по хирургия на ръката- ординатор от 1988 г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 1992 г.
 • Специализации и курсове:
  • Факултет по Обществено здраве при МУ, София - Курс по Обществено здраве и здравен мениджмънт - 2009 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" Секция по ортопедия и травматология - Курс по Диагностична и терапевтична пункция на стави - 2001 г.
  • МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Клиника по детска травматология - Kурс за Ехографско изследване на стави при деца - 2002 г.
  • МУ София, Курс за следдипломна квалификация по “Eхографска диагностика в ортопедията и травматологията” – 2004 г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.