Д-р Петър Стоянов Ценков

ортопед и травматолог

 • Образование: Медицински факултет, София – 1982 г.
 • Професионални назначения:
  • Клиника по обща хирургия - ординатор 1983-1986 г.
  • УБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Клиника по Детска травматология- ординатор, 1986 -1988 г.
  • УБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Клиника по Хирургия на ръката - ординатор от 1988 г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология 1994 г.
 • Специализации и курсове: ВМА , Експериментална лаборатория, София - Курс по микрохирургия – 1993г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.