Д-р Петър Илков

неврохирург

Завършил е Медицински Университет - София. От десет години е част от екипа на Клиниката по Неврохирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

Д-р Илков има интерес и практически опит в гръбначната хирургия, в това число минимално инвазивни техники в гръбначната хирургия, невроонкология, невротравматология. Преминал е редица допълнителни квалификационни международни курсове и специализации в областта на гръбначната неврохирурги. Член е на Българското дружество по неврохирургия , индивидуален член на Европейската Асоциация на Неврохирургичните Дружества и АОSpine, като ежегодно участва в конгресите им.

“Неврохирургията е изключително изискваща и трудоемка специалност. За мен обаче, е най-интересната област на медицината и най-динамично развиващата се в технологично отношение специалност, даваща възможност всекидневно да повлияваш и подобряваш функцията на най-сложната система в човешкото тяло – нервната”, споделя д-р Петър Илков.