Д-р Пенка Величкова Каранова

лекар обща и клинична патология

Д-р Пенка Каранова завършва Медицинска академия, гр. София през 1986 г. През 1999 г. придобива специалност „Патологоанатомия и цитодиагностика“. По време на професионалното си развитие работи последователно в Отделение по патоанатомия, Окръжна болница, гр. София, Лаботатория по патоморфолигия УСБАЛЕ „акад. Иван Пенчев”, гр. София, като от 2008 г. е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Научните интереси и квалификации на д-р Каранова са в областта на ендокринната патология, цитопатология, гастропатология.

Владее английски и руски език.