лекар в "Обща и клинична патология"

Завършва  през  1986 г  Медицинския институт МА – София. 

1999 г. придобива специалност „Патологоанатомия и цитодиагностика”.

1990 г. – 1995 г. – ординатор в Отделение по Патоанатомия, Окръжна болница, гр. София.

1995 г. – 2088 г. – научен сътрудник лаботатория по патоморфолигия УСБАЛЕ „акад. Иван Пенчев”, гр. София

2008 г.  – лекар, обща и кл.патология  в Клинична Обща и клинична патология,  И-т „Н.И.Пирогов” –  гр. София.

Специалности - обща и клинична патология; цитопатология.

 Научни интереси и квалификация в областта на ендокринната патология, цитопатология, гастропатология.